top of page
bly-ruller.jpg

Bly

At montere bly både ved nybyg eller renovering, kræver en certificering af det udførende firma. 

Den certificering har BLIK.DK, ligesom vi også er behjælpelige med at indhente den relevante dokumentation fra kommuner og andre myndigheder.

Bly benyttes i dag til røntgenrum, for at beskytte personalet, men også i kirker, gamle bygninger med mere.

Efter montering og renovering, sørger BLIK.DK for den korrekte bortskaffelse af det gamle eller overskydende bly.

I Danmark kræver det tilladelse til at benytte bly

Ifølge den danske blybekendtgørelse (BEK nr. 856 af 5/9/2009) må produkter til reparation af samt om- og tilbygning på huse, der indeholder metallisk bly, kun benyttes til fredede og bevaringsværdige bygninger, samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning, jf. blybekendtgørelsen § 7, stk. 1, jf. bilag 2, nr. 8. Denne vare kræver fremvisning af giftmeddelelse, se mere her for yderligere info

bottom of page